` Biohemijsko drustvo Srbije

Obaveštenja

VIII Konferencija Biohemijskog društva Srbije
Biohemijsko društvo Srbije organizuje VIII Konferenciju Biohemijskog društva Srbije pod nazivom "Coordination in Biochemistry and Life" 16. novembra 2018. godine, na Univerzitetu u Novom Sadu (zgrada Rektorata).

I ove godine biće organizovana poster sekcija za radove (svih) studenata iz oblasti biohemije (u najširem smislu), a Naučni odbor skupa izabraće tri najbolja rada/postera.

Uputstvo za pripremu sažetka rada na engleskom jeziku i na (najviše) 2 strane možete naći u Prilozima, a krajnji rok za njegovo slanje je 15. oktobar ove godine. Sažetke radova pripremljene prema navedenom uputstvu slati na e-poštu kolege dr Ivana Spasojevića - email.

Klasične kotizacije i ove godine nema, no studenti (jedan rad po studentu!) koji se sa radom prijavljuju za učešće na Konferenciji u obavezi su da plate godišnju članarinu u iznosu od 1000 RSD → Detaljnije, zaključno sa danom slanja sažetka svog rada.

Prilozi:Informacija iz FEBS-a u vezi radnih viza za naučne radnike van EU
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign