Obaveštenja

IX Konferencija Biohemijskog društva Srbije
Biohemijsko društvo Srbije organizuje IX Konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Diversity in Biochemistry" od 14. do 16. novembra 2019. godine u Beogradu.The 44th FEBS Congress: FROM MOLECULES TO LIVING SYSTEMS
6-11 July 2019; Krakow, PolandInformacija iz FEBS-a u vezi radnih viza za naučne radnike van EU

Prijatelji društva

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign