Biohemijsko drustvo Srbije

Obaveštenja

FEBS junior sekcija pod koordinacijom mladih naučnika austije organizuje online razgovor sa dr Botond Csehom

The FEBS Junior Section initiative has organized the next online talk coordinated by the Young Life Scientists Austria of the ÖGMBT-YLSA. On December 8, at 6 PM (CET) Dr. Botond Cseh will give a career talk titled “Graduating from Academia: How to leave Alcatraz and come back only as a tourist. The 5-steps to success”. Have you ever wondered how to transfer from academia to industry? Our guest will answer all your questions in a Q&A session after his presentation!Sastanak italijanske grupe za edukaciju

Prvi sastanak italijanske grupe za edukaciju održan je 19. Septembra 2022. godine. Ispod možete pogledati kako su izgledala predavanja dr Angela Herráeza i dr Nina Sinića.REZIME XI KONFERENCIJE BDS

Poštovani učesnici XI konferencije BDS, kolege i prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom sumiramo rezultate sa XI međunarodne konferencije BDS „Amazing Biochemistry“, održane 22. i 23. septembra 2022. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Zadovoljstvo nam je što je konferencija bila veoma posećena: oko 150 naučnika, mladih istraživača, stručnjaka i entuzijasta iz više od deset zemalja rado je podelilo nove rezultate svojih istraživanja u oblasti biohemije i srodnih nauka.

Sa ponosom obaveštavamo da je naučni program konferencije bio značajno obogaćen sadržajem koji je iznelo devetoro uglednih plenarnih i predavača po pozivu iz Mađarske, Švajcarske, Slovenije i Srbije, kao i sedam usmenih izlaganja i oko sto postera! Svi prikazani rezultati, posebno oni sa zapaženih predavanja, izazvali su veliku pažnju prisutnih i bogatu diskusiju.

Uvereni smo da su sve aktivnosti tokom konferencije, uključujući obilazak centra Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave i zajedničke večere učesnika konferencije, poslužile kao dobra osnova za povezivanje i nove saradnje.

Hvala vam na velikom doprinosu! Radujemo se novim susretima!

Naučni i organizacioni odbor XI međunarodne konferencije BDSOdbori za mlade biohemijskih društava Austrije, Hrvatske, Italije, Holandije, Španije i UK pokrenuli su inicijativu za stvaranje mreže za komunikaciju studenata i mladih istraživača širom Evrope i sveta kroz razmenu informacija i organizaciju zajedničkih aktivnosti.

Organizovan je webinar o AlphaFold bazi podataka i u planu su druge slične aktivnosti. Odbori za mlade ostalih biohemijskih društava članica FEBS su motivisani da se uključe u inicijativu i razmenu informacija o predavanjima, kursevima i ostalim događajima što je omogućeno kroz sekciju za mlade na sajtu FEBS "Room for the Junior Sections of FEBS Constituent Societies".


Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign