Biohemijsko drustvo Srbije

Obaveštenja

The XI Conference of the Serbian Biochemical Society ‘Amazing Biochemistry’

Biohemijsko društvo Srbije organizuje XI konferenciju pod nazivom "Amazing Biochemistry" koja će se održati 22. i 23. septembra 2022. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 4). Rok za prijavu radova je 15. avgust 2022. → DetaljnijeFEBS-IUBMB-ENABLE Conference

FEBS-IUBMB-ENABLE organizuje konferenciju u Sevilji u Španiji od 16-18. novembra 2022. godine. Konferencija je namenjena mladim istraživačima- PhD i postdoc studentima- i pružiće im priliku za učenje, upoznavanje i zapošljavanje.
Rok za ranu registraciju je 1-29.07.2022.
Drugi rok za registraciju je 30.07-13.09.2022.
Detaljnije informacije o konferencijiBIOHEMIJA U SLUŽBI ZDRAVLJA - IZUČAVANJE BIOHEMIJSKIH I SRODNIH METODA KOJE NUDE REŠENJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Kurs je održan u Beogradu i Novom Sadu od 7. do 14. maja 2022. godine.
Pozivamo vas da nam se javite na email sa svojim predlozima za održavanje kursa naredne godine. Rok za prijavu ideja je 8. septembar 2022. godine.Godišnja skupština BDS

Godišnja skupština Biohemijskog društva Srbije održana je 21. maja u Velikom hemijskom amfiteatru Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta.Odbori za mlade biohemijskih društava Austrije, Hrvatske, Italije, Holandije, Španije i UK pokrenuli su inicijativu za stvaranje mreže za komunikaciju studenata i mladih istraživača širom Evrope i sveta kroz razmenu informacija i organizaciju zajedničkih aktivnosti.

Organizovan je webinar o AlphaFold bazi podataka i u planu su druge slične aktivnosti. Odbori za mlade ostalih biohemijskih društava članica FEBS su motivisani da se uključe u inicijativu i razmenu informacija o predavanjima, kursevima i ostalim događajima što je omogućeno kroz sekciju za mlade na sajtu FEBS "Room for the Junior Sections of FEBS Constituent Societies".


Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign