Obaveštenja

X Konferencija BDS sa međunarodnim učešćem


Biohemijsko društvo Srbije (BDS) sa zadovoljstvom objavljuje da će se jubilarna, X Konferencija BDS sa međunarodnim učešćem, održati u petak, 24. septembra 2021. godine u hotelu Šumarice u Kragujevcu kao hibridna konferencija – uživo i onlajn. Predavanja i posteri biće prezentovani uživo ili onlajn, dok će slobodan pristup predavanjima i posterskoj sekciji takođe biti moguć na oba načina. Zvanični jezik skupa je engleski.
Radovi predavača biće objavljeni i odštampani u posebnoj svesci časopisa Biologia Serbica.

Apstrakt saopštenja, pripremljen prema uputstvu, treba poslati na imejl adresu: bdsconference2021@biochemistry-conference.org.rsThe 45th FEBS Congress: Molecules of Life: Towards New Horizonts


FEBS organizuje virtuelnu on-line konferenciju od 3. do 8. jula 2021. godine. Naslov konferencije je: "Molecules of Life: Towards New Horizonts".Novosti iz FEBS-a: April 2021Prijatelji društva

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign