• Биохемијско друштво Србије

Чланство

I. Процедура пријема у Биохемијско друштво Србије (БДС) је следећа: Потребно је попунити приступницу и исту послати на контакт e-mail секретара Друштва (bds_sekretar@chem.bg.ac.rs).

ПРИСТУПНИЦА ЗА ЧЛАНСТВО У БИОХЕМИЈСКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ

Управни одбор разматра и доноси одлуке о приступању нових чланова сваког другог и последњег четвртка у месецу након чега се контакт мејл адреса новог члана додаје на постојећу мејлинг листу.

II. Пуноправно чланство у БДС подразумева попуњену и послату приступницу и плаћену чланарину за текућу (календарску) годину, у износу од 2000 РСД по члану Друштва. Чланарина се уплаћује у периоду од 16. јануара до 15. децембра текуће године, на један од два начина:

  1. Уплатом путем опште уплатнице или е-банкингом. Одговарајући износ (за једну или више особа) треба уплатити на рачун друштва: 160-361631-31 (Биохемијско друштво Србије, Студентски трг 16/1, 11000 Београд; Banca Intesa ad Beograd). Сврха уплате: чланарина за 20XX. годину. Уколико се одлучите за овај начин плаћања чланарине, молимо Вас да нам пошаљите имена и презимена и називе институција свих чланова за које се чланарина плаћа, на мејл адресу благајника Друштва (bds_blagajnik@chem.bg.ac.rs).
  2. Уплатом путем предрачуна. Захтев за предрачун послати на мејл адресу благајника Друштва (bds_blagajnik@chem.bg.ac.rs). У поруци обавезно навести: имена и презимена свих колегиница/колега за које се чланарина плаћа; назив, пуну адресу и порески број (ПИБ) институције, као и име и презиме и телефон особе за контакт.
Предрачун ће бити прослеђен (у електронској форми) контакт особи, а рачун са потписом и печатом, након евидентирања уплате, матичној институцији (по правилу поштом).

III. Чланови друштва са плаћеном чланарином за текућу календарску годину могу да добију потврду о чланству у Биохемијском друштву Србије. Потврде издаје секретар Друштва, тј. молбу послати на Email. У молби навести, уз основне личне податке, научно/наставно звање и потпуну афилијацију на српском или енглеском језику, као и за коју намену се потврда тражи.

Потврда о чланству се не шаље поштом, већ може да се преузме, у договору да секретаром БДС-а, на Хемијском факултету у Београду. На упит, скенирана потврда о чланству може да се пошаље на e-mail примаоца.

Незапослени студенти (свих нивоа студија), до навршене 26. године године живота, су ослобођени плаћања чланарине, као и почасни чланови Друштва.

Напомена: Благајника БДС-а у (дужем) одсуству замењује секретар, а секретара председник Друштва.

© 2023 Биохемијско друштво Србије. Сва права задржана. | Design by W3layouts & SM