Biohemijsko drustvo Srbije

Kontakt

Biohemijsko društvo Srbije

Hemijski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 16/I
11000 Beograd

Telefon: 011 / 3282-331

E-mail:
Predsednik: mgavrov@chem.bg.ac.rs
Potpredsednik: suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs
Sekretar: bds_sekretar@chem.bg.ac.rs
Blagajnik: la_bioquimica@chem.bg.ac.rs

 
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign