Organizacija

Organi Biohemijskog društva Srbije su:

  • Skupština,
  • Upravni odbor (koga čine predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik i sedam članova),
  • Nadzorni odbor
Funkciju zastupnika vrši Predsednik Društva, a u njegovom odsustvu potpredsednik i sekretar Drušva.

Rаdi ostvаrivаnjа ciljevа Biohemijskog društva Srbije, člаnovi Društvа se mogu u dogovoru sа Uprаvnim odborom orgаnizovаti po dvа osnovа: (а) formirаti regionаlne ogrаnke (po regionаlnom principu) i (b) formirаti sekcije po nаučnim oblаstimа.

Skupštinu Društvа čine svi njegovi člаnovi. Skupštinа se redovno sаstаje jednom godišnje. Vаnrednа sednicа Skupštine može se zаkаzаti nа obrаzloženi predlog Uprаvnog odborа, kаo i nа inicijаtivu nаjmаnje jedne trećine člаnovа Skupštine.

Uprаvni odbor je izvršni orgаn Društvа, koji se stаrа o sprovođenju ciljevа Društvа koji su utvrđeni Stаtutom. Uprаvni odbor imа 11 člаnovа koje birа i opozivа Skupštinа. Mаndаt člаnovа Uprаvnog odborа trаje četiri godine i mogu se ponovo birаti nа istu funkciju.

Nаdzorni odbor kontroliše zаkonitosti rаdа Društvа, poštovаnje Stаtutа i drugih prаvilnikа Društvа i njihovu usаglаšenost sа Stаtutom; vrši kontrolu finаnsijsko-mаterijаlnog poslovаnjа i druge zаdаtke u sklаdu sа zakonom i Stаtutom. Nаdzorni odbor birа Skupštinа Društvа. Odbor imа tri člаnа i birа se nа mаndаtni period od četiri godine, s tim dа se mаndаt može obnoviti.STRUKTURA I ORGANI BIOHEMIJSKOG DRUŠTVA SRBIJE usvojeni na IZBORNOJ SKUPŠTINI 31.3.2017. godine

Rukovodstvo

Predsednik: Marija Gavrović-Jankulović (Beograd)
Potpredsednik: Suzana Jovanović-Šanta (Novi Sad)
Generalni sekretar: Milan Nikolić (Beograd)
Blagajnik-tehnički sekretar: Milica Popović (Beograd)

Nadzorni odbor

Mihajlo B. Spasić (Beograd)
Vesna Niketić (Beograd)
Edvard Petri (Novi Sad)

Upravni odbor

Član sa Biološkog fakulteta/instituta (Beograd): Melita Vidaković
Član sa Medicinskog fakulteta (Beograd): Lidija Izrael-Živković
Član sa Farmaceutskog fakulteta (Beograd): Aleksandra Stefanović
Član iz INEP-a (Beograd): Žanka Bojić-Trbojević
Član iz Instituta VINČA (Beograd): Romana Masnikosa
Član iz Niša: Polina Blagojević (PMF)
Član iz Kragujevca: Marko Živanović (PMF)

Odbori

Odbor za Ulogu nauke u društvu
/FEBS Science and Society Committee/
Duško Blagojević (IBIS, Beograd)

Karmen Stankov (Medicinski fakultet, Novi Sad)

Neda Mimica-Dukić (PMF, Novi Sad)

Vladimir Beškoski (Hemijski fakultet, Beograd)

Marijana Stojanović (Institut za virusologiju, serume i vakcine Torlak, Beograd)

Danica Ćujić (INEP, Beograd)

Anđelka Ćelić (PMF, Novi Sad)

Ivanaka Zelen (Medicinski fakultet, Kragujevac)

Ana Kolaković (VINČA, Beograd)

Odbor za obrazovanje
/FEBS Education Committee/
Natalija Polović (Hemijski fakultet, Beograd)

Ljuba Mandić (Hemijski fakultet, Beograd)

Olgica Nedić (INEP, Beograd)

Tatjana Srdić-Rajić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)

Aleksandra Zeljković (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Svetlana Dinić (IBISS, Beograd)

Danijela Kojić (PMF, Novi Sad)

Odbor za više kurseve i doktorske studije
/FEBS Advanced Courses Committee/
Đorđe Miljković (IBISS, Beograd)

Dragana Stanić-Vučinić (Hemijski fakultet, Beograd)

Ivana Beara (PMF, Novi Sad)

Jelena Janković (INEP, Beograd)

Milena Spasić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)

Nataša Bogavac-Stanojević (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Željko Popović (PMF, Novi Sad)

Odbor za stipendije
/FEBS Fellowships Committee/
Nataša Božić (IHTM, Beograd)

Jelena Nestorov (IBISS, Beograd)

Nataša Simin (PMF, Novi Sad)

Ana Ninić (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Jelena Bogdanović-Pristov (IMSI, Beograd)

Elvira Vukašinović (PMF, Novi Sad)

Aleksandra Arsić (IMI, Beograd)

Odbor za publikacije
/FEBS Publications Committee/
Ivan Spasojević (IMSI, Beograd)

Jelena Radosavljević (Hemijski fakultet, Beograd)

Aleksandra Uskoković (IBISS, Beograd)

Goran Miljuš (INEP, Beograd)

Vesna Jovanović (Hemijski fakultet, Beograd)

Dejan Orčić (PMF, Novi Sad)

Jelena Vekić (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Odbor za žene u nauci Snežana Spasić (IHTM-Centar za hemiju)

Jelena Kotur-Stevuljević (Farmaceutski fakultet)

Miroslava Vujčić (IHTM-Centar za hemiju)

Maja Milošević (VINČA)

Marija Lesijak (PMF, Novi Sad)

Aleksandra Nikolić-Kokić (IBISS)

Jelena Purać (PMF, Novi Sad)

Milena Milutinović (PMF, Kragujevac)

Milica Kojadinović (IMI, Beograd)

Ljiljana Stojković (VINČA, Beograd)


Prijatelji društva
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign