Biohemijsko drustvo Srbije

Organizacija

Organi Biohemijskog društva Srbije su:

  • Skupština,
  • Upravni odbor (koga čine predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik i sedam članova),
  • Nadzorni odbor
Funkciju zastupnika vrši Predsednik Društva, a u njegovom odsustvu potpredsednik i sekretar Drušva.

Rаdi ostvаrivаnjа ciljevа Biohemijskog društva Srbije, člаnovi Društvа se mogu u dogovoru sа Uprаvnim odborom orgаnizovаti po dvа osnovа: (а) formirаti regionаlne ogrаnke (po regionаlnom principu) i (b) formirаti sekcije po nаučnim oblаstimа.

Skupštinu Društvа čine svi njegovi člаnovi. Skupštinа se redovno sаstаje jednom godišnje. Vаnrednа sednicа Skupštine može se zаkаzаti nа obrаzloženi predlog Uprаvnog odborа, kаo i nа inicijаtivu nаjmаnje jedne trećine člаnovа Skupštine.

Uprаvni odbor je izvršni orgаn Društvа, koji se stаrа o sprovođenju ciljevа Društvа koji su utvrđeni Stаtutom. Uprаvni odbor imа 11 člаnovа koje birа i opozivа Skupštinа. Mаndаt člаnovа Uprаvnog odborа trаje četiri godine i mogu se ponovo birаti nа istu funkciju.

Nаdzorni odbor kontroliše zаkonitosti rаdа Društvа, poštovаnje Stаtutа i drugih prаvilnikа Društvа i njihovu usаglаšenost sа Stаtutom; vrši kontrolu finаnsijsko-mаterijаlnog poslovаnjа i druge zаdаtke u sklаdu sа zakonom i Stаtutom. Nаdzorni odbor birа Skupštinа Društvа. Odbor imа tri člаnа i birа se nа mаndаtni period od četiri godine, s tim dа se mаndаt može obnoviti.STRUKTURA I ORGANI BIOHEMIJSKOG DRUŠTVA SRBIJE usvojeni na IZBORNOJ SKUPŠTINI 20.05.2022. godine

Rukovodstvo

Predsednik: Marija Gavrović-Jankulović (Hemijski fakultet, Beograd)
Potpredsednik: Suzana Jovanović-Šanta (PMF, Novi Sad)
Generalni sekretar: Isidora Protić-Rosić (Hemijski fakultet, Beograd)
Blagajnik-tehnički sekretar: Milica Popović (Hemijski fakultet, Beograd)

Nadzorni odbor

Mihajlo B. Spasić (Beograd)
Vesna Niketić (Beograd)
Edvard Petri (PMF, Novi Sad)

Upravni odbor

Član sa Biološkog fakulteta/instituta (Beograd): Melita Vidaković
Član sa Medicinskog fakulteta (Beograd): Lidija Izrael-Živković
Član sa Farmaceutskog fakulteta (Beograd): Aleksandra Stefanović
Član iz INEP-a (Beograd): Žanka Bojić-Trbojević
Član iz Instituta VINČA (Beograd): Snežana Tepavčević
Član iz Niša: Tatjana Jevtović-Stoimenov (Medicinski fakultet)
Član iz Kragujevca: Vladimir Mihailović (PMF)

Odbori

Odbor za Ulogu nauke u društvu
/FEBS Science and Society Committee/
Duško Blagojević (IBIS, Beograd) - koordinator

Neda Mimica-Dukić (PMF, Novi Sad)

Vladimir Beškoski (Hemijski fakultet, Beograd)

Marijana Stojanović (Institut Torlak, Beograd)

Danica Ćujić (INEP, Beograd)

Anđelka Ćelić (PMF, Novi Sad)

Ivanka Zelen (Medicinski fakultet, Kragujevac)

Jasmina Ivanišević (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Odbor za obrazovanje
/FEBS Education Committee/
Natalija Polović (Hemijski fakultet, Beograd) – koordinator

Nataša Simin (PMF, Novi Sad)

Tatjana Srdić-Rajić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)

Aleksandra Zeljković (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Miloš Šunderić (INEP, Beograd)

Svetlana Dinić (IBISS, Beograd)

Odbor za više kurseve i doktorske studije
/FEBS Advanced Courses Committee/
Đorđe Miljković (IBISS, Beograd) - koordinator

Katarina Smiljanić (Hemijski fakultet, Beograd)

Ivana Beara (PMF, Novi Sad)

Sonja Šelemetjev (INEP, Beograd)

Milena Čavić (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd)

Nataša Bogavac-Stanojević (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Željko Popović (PMF, Novi Sad)

Aleksandar Stojsavljević (Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd)

Odbor za stipendije
/FEBS Fellowships Committee/
Nataša Božić (IHTM, Beograd) - koordinator

Jelena Nestorov (IBISS, Beograd)

Ana Ninić (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Karla Ilić Đurđić (Hemijski fakultet, Beograd)

Jelena Bogdanović-Pristov (IMSI, Beograd)

Tamara Popović (IMI, Beograd)

Jelena Bašić (Medicinski fakultet, Niš)

Odbor za publikacije
/FEBS Publications Committee/
Ivan Spasojević (IMSI, Beograd) - koordinator

Jelena Radosavljević (Hemijski fakultet, Beograd)

Aleksandra Uskoković (IBISS, Beograd)

Dragana Robajac (INEP, Beograd)

Vesna Jovanović (Hemijski fakultet, Beograd)

Jelena Vekić (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Jelena Korać Jačić (IMSI, Beograd)

Odbor za žene u nauci
/FEBS Working Group: Women in Science/
Snežana Spasić (IHTM-Centar za hemiju) - koordinator

Jelena Kotur-Stevuljević (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Miroslava Vujčić (IHTM-Centar za hemiju, Beograd)

Maja Milošević (IMI, Beograd)

Marija Lesijak (PMF, Novi Sad)

Teodora Vidonja Uzelac (IBISS, Beograd)

Jelena Purać (PMF, Novi Sad)

Milena Milutinović (PMF, Kragujevac)

Milica Kojadinović (IMI, Beograd)

Odbor za mlade
/ FEBS Working Group: Careers of Young Scientists/
Milan Nikolić (Hemijski fakultet, Beograd) - koordinator

Miron Sopić (Farmaceutski fakultet, Beograd)

Ana Medić (Medicinski fakultet, Beograd)

Jelena Katanić-Stanković (Institut za informacione tehnologije, Kragujevac)

Simeon Minić (Hemijski fakultet, Beograd)

Ana Simović (Medicinski/Hemijski fakultet, Beograd)

Milena Dimitrijević (IMSI, Beograd)

Miloš Opačič (IMSI, Beograd)

Nikola Gligorijević (INEP, Beograd)

Nikoleta Lugonja (IHTM, Beograd)

 
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign