• Биохемијско друштво Србије

Организација

Органи Биохемијског друштва Србије су:

 • Скупштина,
 • Управни одбор (који чине председник, потпредседник, секретар, благајник и седам чланова),
 • Надзорни одбор Друштва

Функцију заступника врши Председник Друштва, а у његовом одсуству потпредседник и секретар Друшва.

Ради остваривања циљева Биохемијског друштва Србије, чланови Друштва се могу у договору са Управним одбором организовати по два основа: (а) формирати регионалне огранке (по регионалном принципу) и (б) формирати секције по научним областима.

Скупштину Друштва чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени Статутом. Управни одбор има 11 чланова које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Надзорни одбор контролише законитости рада Друштва, поштовање Статута и других правилника Друштва и њихову усаглашеност са Статутом; врши контролу финансијско-материјалног пословања и друге задатке у складу са законом и Статутом. Надзорни одбор бира Скупштина Друштва. Одбор има три члана и бира се на мандатни период од четири године, с тим да се мандат може обновити.


СТРУКТУРА И ОРГАНИ БИОХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ усвојени на ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ 20.05.2022. године

Руководство

 • Марија Гавровић-Јанкуловић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд) - Председник
 • Сузана Јовановић-Шанта (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад) - Потпредседник
 • Исидора Протић-Росић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд) - Генерални секретар
 • Милица Поповић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд) - Благајник-технички секретар

Надзорни одбор

 • Михајло Б. Спасић (Београд)
 • Весна Никетић (Београд)
 • Едвард Петри (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)

Управни одбор

 • Мелита Видаковић (Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Београд) - члан
 • Лидија Израел-Живковић (Универзитет у Београду - Медицински факултет, Београд) - члан
 • Александра Стефановић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет) - члан
 • Жанка Бојић-Трбојевић (Универзитет у Београду – Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд) - члан
 • Снежана Тепавчевић (Универзитет у Београду- Инситут за нуклеарне науке Винча, Београд) - члан
 • Татјана Јевтовић-Стоименов (Универзитет у Нишу - Медицински факултет, Ниш) - члан
 • Владимир Михаиловић (Природно-математички факултет - Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац) - члан

Одбори

Одбор за Улогу науке у друштву /FEBS Science and Society Committee/

 • Душко Благојевић (Универзитет у Београду - Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд) - координатор
 • Неда Мимица-Дукић (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Владимир Бешкоски (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд)
 • Маријана Стојановић (Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Београд)
 • Даница Ћујић (Универзитет у Београду – Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд)
 • Анђелка Ћелић (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Иванка Зелен (Универзитет у Крагујевцу - Факултет медицинских наука, Крагујевац)
 • Јасмина Иванишевић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)

Одбор за образовање /FEBS Education Committee/

 • Наталија Половић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд) - координатор
 • Наташа Симин (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Татјана Срдић-Рајић (Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд)
 • Александра Зељковић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Милош Шундерић (Универзитет у Београду – Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд)
 • Светлана Динић (Универзитет у Београду - Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд)

Одбор за више курсеве и докторске студије /FEBS Advanced Courses Committee/

 • Ђорђе Миљковић (Универзитет у Београду - Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд) - координатор
 • Катарина Смиљанић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд)
 • Ивана Беара (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Соња Шелеметјев (Универзитет у Београду – Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд)
 • Милена Чавић (Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд)
 • Наташа Богавац-Станојевић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Жељко Поповић (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Александар Стојсављевић (Универзитет у Београду - Иновациони центар Хемијског факултета, Београд)

Одбор за стипендије /FEBS Fellowships Committee/

 • Наташа Божић (Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију, Београд) - координатор
 • Јелена Несторов (Универзитет у Београду - Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд)
 • Ана Нинић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Карла Илић Ђурђић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд)
 • Јелена Богдановић-Пристов (Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд)
 • Тамара Поповић (Универзитет у Београду - Институт за медицинска истраживања, Београд)
 • Јелена Башић (Универзитет у Нишу - Медицински факултет, Ниш)

Одбор за публикације /FEBS Publications Committee/

 • Иван Спасојевић (Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд) - координатор
 • Јелена Радосављевић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд)
 • Александра Ускоковић (Универзитет у Београду - Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд)
 • Драгана Робајац (Универзитет у Београду – Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд)
 • Весна Јовановић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд)
 • Јелена Векић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Јелена Кораћ Јачић (Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд)

Одбор за жене у науци /FEBS Working Group: Women in Science/

 • Снежана Спасић (Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију) - координатор
 • Јелена Котур-Стевуљевић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Мирослава Вујчић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Маја Милошевић (Универзитет у Београду - Институт за медицинска истраживања, Београд)
 • Марија Лесијак (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Теодора Видоња Узелац (Универзитет у Београду - Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд)
 • Јелена Пураћ (Природно-математички факултет - Универзитет у Новом Саду, Нови Сад)
 • Милена Милутиновић (Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац)
 • Милица Којадиновић (Универзитет у Београду - Институт за медицинска истраживања, Београд)

Одбор за младе /FEBS Working Group: Careers of Young Scientists/

 • Милан Николић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд) - координатор
 • Мирон Сопић (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Београд)
 • Ана Медић (Универзитет у Београду - Медицински факултет, Београд)
 • Јелена Катанић-Станковић (Универзитет у Крагујевцу - Институт за информационе технологије, Крагујевац)
 • Симеон Минић (Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд)
 • Ана Симовић (Универзитет у Београду - Медицински/Хемијски факултет, Београд)
 • Милена Димитријевић (Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд)
 • Милош Опачич (Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд)
 • Никола Глигоријевић (Универзитет у Београду – Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд)
 • Николета Лугоња (Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију, Београд)

© 2023 Биохемијско друштво Србије. Сва права задржана. | Design by W3layouts & SM