• Biohemijsko društvo Srbije

Rezime XI konferencije BDS-a

Poštovani učesnici XI konferencije BDS, kolege i prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom sumiramo rezultate sa XI međunarodne konferencije BDS „Amazing Biochemistry“, održane 22. i 23. septembra 2022. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Zadovoljstvo nam je što je konferencija bila veoma posećena: oko 150 naučnika, mladih istraživača, stručnjaka i entuzijasta iz više od deset zemalja rado je podelilo nove rezultate svojih istraživanja u oblasti biohemije i srodnih nauka.
Sa ponosom obaveštavamo da je naučni program konferencije bio značajno obogaćen sadržajem koji je iznelo devetoro uglednih plenarnih i predavača po pozivu iz Mađarske, Švajcarske, Slovenije i Srbije, kao i sedam usmenih izlaganja i oko sto postera! Svi prikazani rezultati, posebno oni sa zapaženih predavanja, izazvali su veliku pažnju prisutnih i bogatu diskusiju.
Uvereni smo da su sve aktivnosti tokom konferencije, uključujući obilazak centra Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave i zajedničke večere učesnika konferencije, poslužile kao dobra osnova za povezivanje i nove saradnje.

Hvala vam na velikom doprinosu! Radujemo se novim susretima!

Naučni i organizacioni odbor XI međunarodne konferencije BDS

© 2023 Biohemijsko društvo Srbije. Sva prava zadržana. | Design by W3layouts & SM