• Biohemijsko društvo Srbije

O nama

Biohemijsko društvo Srbije je nevladino i neprofitno naučno-stručno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti biohemije.

Ciljevi Društva su unapređenje biohemije kao naučne discipline i struke; pomaganje i unapređenje razvoja naučno-istraživačkog rada u oblastima biohemije; razmena naučnih saznanja i informacija; podsticanje naučnih komunikacija između naučnih radnika u zemlji i inostranstvu; popularizacija biohemije i razvitak naučnog podmlatka; saradnja sa srodnim društvima u zemlji; saradnja sa nacionalnim biohemijskim i sličnim društvima drugih zemalja; saradnja sa međunarodnim udruženjima i asocijacijama odgovarajućih delatnosti.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Biohemijsko društvo Srbije održava sastanke; organizuje naučne i stručne skupove, stručne radionice i kurseve, naučne kongrese i simpozijume nacionalnog i međunarodnog značaja i druge manifestacije naučnog i stručnog karaktera; izdaje stalne ili povremene publikacije iz oblasti delatnosti Društva (izvodi radova i pregledni radovi sa naučnih skupova i slično); razmenjuje stručnu i naučnu literaturu i naučne informacije sa drugim naučnim i stručnim društvima u zemlji i inostranstvu; sarađuje i učestvuje u radu Federacije evropskih biohemijskih društava (FEBS) i drugih svetskih i evropskih asocijacija za biohemiju i srodne naučne discipline.

Član Biohemijskog društva Srbije može postati svako lice koje ima interesovanja za naučni rad u oblastima biohemije ili u srodnim oblastima, prihvata ciljeve Biohemijskog društva Srbije i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Biohemijskog društva Srbije.

Počasni član Biohemijskog društva Srbije može postati član Društva koji se bavi naučnim, stručnim ili prosvetnim radom, koji je dao značajan doprinos nauci i struci kao i ostvarivanju ciljeva i zadataka Biohemijskog društva Srbije u dužem vremenskom periodu.

© 2023 Biohemijsko društvo Srbije. Sva prava zadržana. | Design by W3layouts & SM