Biohemijsko drustvo Srbije

Počasni članovi BDSProf. dr Gordana Grubor-Lajšić

Prof. dr Gordana Grubor-Lajšić (23. 9. 1949. – 29. 10. 2015.) je bila redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Profesorka Gordana Grubor-Lajšić rođena je u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina, SFR Jugoslavija) 23. septembra 1949. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završila je u Novom Sadu. Diplomirala je hemiju 1972. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 1976. je odbranila magistarski rad iz biohemije pod nazivom „O hemoglobinu fazana” na PMF-u Univerziteta u Beogradu, a potom i doktorsku disertaciju pod nazivom „Biohemijsko ispitivanje sistema krioprotektora insekata – Ostrinia nubilalis” 1984. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 1977. do 1986. godine profesorka Grubor-Lajšić je radila u Kliničkom centru u Nišu u Laboratoriji za nefrologiju kao biohemičar, a 1986. godine specijalizirala Kliničku biohemiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U zvanje asistenta na predmetu biohemija je izabrana 1973. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 1986. je izabrana birana u zvanje docenta, 1991. u zvanje vanrednog profesora, a 1996. godine u zvanje redovnog profesora. Profesorka Grubor-Lajšić je osim Biohemije, osnovnog predmeta koji je predavala, uvodila i mnoge nove predmete, kao što su Mehanizmi ekoloških adaptacija, Klinička biohemija, Biohemija hrane i ishrane, Enzimi i regulacija metobolizma, Biohemija 2 i mnoge druge na različitim nivoima akademskih studija. Bila je jedan od vodećih profesora koji je učestvovao u osnivanju novih studijskih programa na PMF-u – osnovnih studija biohemije 2000. godine i osnovnih studija molekularne biologije 2003. godine. Profesorka Grubor-Lajšić je bila odličan predavač, strog i pravičan pedagog koga su njeni studenti i saradnici veoma poštovali. Sveukupno, profesorka Grubor-Lajšić je bila mentor na više od 50 diplomskih radova, 10 magistarskih teza i 9 doktorskih disertacija.

Glavno usmerenje istraživanja profesorke Grubor-Lajšić bila je otpornost insekata na niske temperature, posebno kod vrste kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Njen pionirski rad na krioprotektivnim mehanizmima u prezimljavanju gusenica kukuruznoh plamenca je krunisan je doktorskom disertacijom pod mentorstvom profesorke Vere Planački. Kasnije je njeno istraživanje bilo fokusirano na opisivanje mehanizama antioksidativne zaštite tokom faze mirovanja insekata i otpornosti na hladnoću, kako insekata tako i drugih zlgavkara. Značajan broj istraživanja sprovodila je zajedno sa svojim dragim kolegama prof. dr Mihajlom Spasićem i naučnim savetnikom dr Duškom Blagojevićem, sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Takođe, 1987. Gordana je bila gostujući Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu Masačusets, Amherst, Masačusets, SAD, radeći sa profesorom Džonom H. Nordinom na biohemiji dijapauze i prezimljavanja insekata, a 1989. kao nosilac prestižne istraživačke stipendije Kraljevskog društva, profesor Grubor-Lajšić je provela godinu dana u Britanskom institutu za istraživanje Antarktika (engl. British Antactic Survey, BAS) u Kembridžu, UK, sprovodeći zajednička istraživanja o otpornosti insekata na hladnoću sa veoma cenjenim eko-fiziolozima, dr Vilijamom Blokom i dr Rodžerom Vorlandom. Gordana je nastavila svoju produktivnu istraživačku saradnju sa BAS-om koja je kulminirala njihovim učešćem u zajedničkom evropskom FP6 projektu o mirovanju životinja (Sleeping Beauties). Ovo zajedničko istraživanje o hladnoj otpornosti zglavkara objavljeno je u 11 originalnih naučnih članaka u recenziranim časopisima, kao i u poglavlju knjige koje je objavio Špringer-Verlag. Pored ekofiziologije insekata, Gordana je učestvovala i u nizu biomedicinskih istraživačkih projekata.

Ukupno objavila više od 40 istraživačkih članaka u međunarodnim časopisima, 12 članaka u domaćim časopisima, 3 poglavlja knjiga u međunarodnim monografijama i 2 naučna udžbenika na srpskom jeziku. Učestvovala je u više od 10 domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata i rukovodila 4 projekta. Prema SCOPUS bazi podataka, prof. Grubor-Lajšić ima 990 citata i h-indeks 17 (1. 3. 2022).

Kao profesor, mentor i kolega, Gordana je ostavila nezaboravan trag na Prirodno-matematičkom fakultetu (Novi Sad) i Srpskom biohemijskom društvu, čiji je počasni član postala nekoliko meseci pre smrti. Bila je angažovana, visoko motivisana i pasionirana naučnica, posvećen profesor univerziteta i iznad svega – divan čovek.

Izabrane reference

  1. Purać J., Kojić D., Petri E., Popović Ž.D., Grubor-Lajšić G., Blagojević D.P. (2016) Cold Adaptation Responses in Insects and Other Arthropods: An “Omics” Approach. In: Raman C., Goldsmith M., Agunbiade T. (eds) Short Views on Insect Genomics and Proteomics. Entomology in Focus, vol 4. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24244-6_4
  2. Popović, Ž.D., Subotić, A., Nikolić, T.V., Radojičić, R., Blagojević, D.P., Grubor-Lajšić, G., Koštál, V. Expression of stress-related genes in diapause of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) (2015) Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology, 186, pp. 1-7. DOI: 10.1016/j.cbpb.2015.04.004
  3. Vukašinović, E.L., Pond, D.W., Worland, M.R., Kojić, D., Purać, J., Popović, Ž.D., Grubor-Lajšić, G. Diapause induces remodeling of the fatty acid composition of membrane and storage lipids in overwintering larvae of Ostrinia nubilalis, Hubn. (Lepidoptera: Crambidae) (2015) Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology, 184, pp. 36-43. DOI: 10.1016/j.cbpb.2015.02.003
  4. Grubor-Lajšić, G., Petri, E.T., Kojić, D., Purać, J., Popović, Z.D., Worland, R.M., Clark, M.S., Mojović, M., Blagojević, D.P. Hydrogen peroxide and ecdysone in the cryoprotective dehydration strategy of megaphorura arctica (Onychiuridae: Collembola) (2013) Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 82 (2), pp. 59-70. DOI: 10.1002/arch.21073
  5. Worland, M.R., Grubor-Lajšić, G., Purać, J., Thorne, M.A.S., Clark, M.S. Cryoprotective dehydration: Clues from an insect (2010) Topics in Current Genetics, 21, pp. 147-163.DOI: 10.1007/978-3-642-12422-8_9
  6. Clark, M.S., Thorne, M.A.S., Purać, J., Burns, G., Hillyard, G., Popović, Ž.D., Grubor-Lajšić, G., Worland, M.R. Surviving the cold: Molecular analyses of insect cryoprotective dehydration in the Arctic springtail Megaphorura arctica (Tullberg) (2009) BMC Genomics, 10, art. no. 328 DOI: 10.1186/1471-2164-10-328
  7. Purać, J., Burns, G., Thorne, M.A.S., Grubor-Lajšić, G., Worland, M.R., Clark, M.S. Cold hardening processes in the Antarctic springtail, Cryptopygus antarcticus: Clues from a microarray DOI: 10.1016/j.jinsphys.2008.07.012
  8. Jovanović-Galović, A., Blagojević, D.P., Grubor-Lajšić, G., Worland, M.R., Spasić, M.B. Antioxidant defense in mitochondria during diapause and postdiapause development of European Corn Borer (Ostrinia nubilalis, Hubn.) (2007) Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 64 (3), pp. 111-119. DOI: 10.1002/arch.20160
  9. Worland, M.R., Grubor-Lajsic, G., Montiel, P.O. Partial desiccation induced by sub-zero temperatures as a component of the survival strategy of the Arctic collembolan Onychiurus arcticus (Tullberg) (1998) Journal of Insect Physiology, 44 (3-4), pp. 211-219. DOI: 10.1016/S0022-1910(97)00166-2
  10. Grubor-Lajšić, G., Block, W., Worland, R. Comparison of the cold hardiness of two larval Lepidoptera (Noctuidae) (1992) Physiological Entomology, 17 (2), pp. 148-152. DOI: 10.1111/j.1365-3032.1992.tb01192.x

 
Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign