Galerija

VI Konferencija Biohemijskog društva Srbije
Hemijski fakultet, Beograd; 18. novembar 2016. godine

V Konferencija Biohemijskog društva Srbije
Hemijski fakultet, Beograd; 13. novembar 2015. godine

Godišnja skupština BDS-a
Hemijski fakultet, Beograd; 27. mart 2015. godine

IV Konferencija Biohemijskog društva Srbije
Hemijski fakultet, Beograd; 14. novembar 2014. godine

FEBS Workshop on Molecular Life Science Education
Hemijski fakultet, Beograd; 18-19. septembar 2014. godine

Predavanje profesora William (Bill) Block-a sa Kembridža, Engleska
na departmanu za biologiju i ekologiju PMF u Novom Sadu

Godišnja Skupština BDS-a
7. mart 2014. godine

III konferencija Biohemijskog društva Srbije
Hemijski fakultet, Beograd; 8. novembar 2013. godine

II konferencija Biohemijskog društva Srbije
Hemijski fakultet, Beograd; 9. novembar 2012. godine

Powered by Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Webdesign